Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за лютий 2020 року

Напрямок використання Бюджет
Державний бюджет Місцевий бюджет Позабюджетні кошти
Заробітна плата з нарахуваннями 1674,04 321134,18  
Придбання матеріалів: 0 0,00 0,00
       
Медикаменти      
Послуга гарячого харчування   13393,65  
Послуга в т.ч. 0 6536,55 0
вивіз сміття, зв'язок,інтернет,інші послуги   6536,55  
       
Відрядження      
Оплата за теплопостачання   49407,35  
Оплата за водопостачання   805,98  
Оплата за електроенергію   20089,76  
Оплата за газопостачання      
Інші видатки      
Разом: 1674,04 411367,47 0,00