Правила прийому в заклад дошкільної освіти

 

ЗБИРАЄМОСЯ ДО ДИТЯЧОГО САДОЧКА 

1.Батькам необхідно обрати заклад дошкільної освіти (далі- заклад).  

2.Відвідати заклад і дізнатися у директора про наявність вільних місць і умови зарахування дітей. 

3.Прийом дітей до закладу дошкільної освіти загального розвитку здійснюється керівником протягом календарного року  (Постанова КМ України № 305  від 12 березня 2003 року "Положення про дошкільний навчальний заклад") на підставі:

 •заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

 •медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;                             

•довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;                                                                                                                         

 •свідоцтва про народження.                                                                                                                                                                                

Для прийому дітей до  закладу дошкільної освіти (групи) коипенсуючого типу, а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається:

•висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;                                                                    

•направлення місцевого органу управління освітою;                                                                                                                             

•індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.   

4. Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу». За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, керівник зобов’язаний прийняти дитину до садочка.

 5.Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 

КИМ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА? 

Відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», функціонування закладів дошкільної освіти, зокрема, створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, належить до повноважень органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування. Питання щодо розроблення та впровадження програми електронної реєстрації дітей у заклади дошкільної освіти належить до компетенції місцевих органів управління освітою.

ЯКА ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННОГО ЗАПИСУ В САДОЧОК?  

Нині активно діє електронна система запису. Передусім батькам необхідно обрати заклад. Після того, як батьки зареєстрували дитину в електронній системі https://reg.isuo.org, їм відкривається вільний доступ до черги і вони можуть відслідковувати своє просування у цій черзі. Метою створення такого реєстру є зниження корупції в дошкільних закладах.

ЯК СКОРИСТАТИСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ЧЕРГОЮ? 

 Необхідно пройти online-реєстрацію на сайті – обрати вільний садочок та заповнити форму. При реєстрації вказати: ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний ЗДО. Далі натиснути "Подати заявку". Якщо реєстрація заявки успішна – встановлюється статус "Зареєстровано в черзі"; дату та час реєстрації не можна буде змінити за жодних умов. Якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на "Є можливість зарахування", і буде запропоновано місце в обраному садочку. Батькам слід постійно відслідковувати статус, і в разі його зміни (про що буде надіслано повідомлення на електронну адресу) та подати необхідні документи для вступу (термін подачі документів встановлюється місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування). В іншому випадку черга автоматично скасовується. До слова, зважаючи на складну ситуацію з дитсадками, в чергу можна ставати навіть з моменту народження дитини. Однак лише в тому випадку, якщо батьки впевнені, що не змінюватимуть своє місце проживання. В іншому разі таке рішення буде недоцільним.

ЧИ ВАРТО СТАВАТИ В ЧЕРГУ ОДРАЗУ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ?    

 

1.Не обов’язково, адже законом таке не передбачено.                                                                                                                               

2.Бажано, оскільки збільшується можливість отримати місце в дитячому садку та зекономити час, сили та нерви батьків.

ЯКІ Є ПІЛЬГИ ДЛЯ ВСТУПУ В САДОК?    

Перш, ніж ставати в чергу, варто подивитися перелік пільг при запису до дитячого садочка. Місцева влада може встановлювати додаткові пільги.   

До пільгових категорій відносяться:                                                                                                                                                                        

- Діти – інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ЗДО;                                                                                                                         

- Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого лиха, аварій, катастроф;                   

- Діти, які перебувають під опікою;                                                                                                                                                                         

- Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей та учасників бойових дій.                                                                                                         

Якщо дитина потрапляє під якусь пільгу, але в дитсадку зараз зайняті всі місця, то дитину направляють в інший садочок зі збереженням цієї пільги.

 

Шановні батьки! Просимо Вас дотримуватися таких правил в ДНЗ:

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу — з 07.00 до 08.10 та забирати до 17.30 (чергова група до 19.00)                                       

2. Приводити дитину в ДНЗ в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам, мати змінне взуття та речі; 

3. Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).                                                                                                                                                                                             

4. Своєчасно повідомляти вихователя про хворобу дитини та інші причини її відсутності .                                                                                         

5. Вихователь зобов’язаний щодня оглядати дитину з метою своєчасного виявлення ознак хвороб, нездужання (головний біль, хворе горло та ін.), тілесних ушкоджень (синці, подряпини, гулі тощо).                                                                                                                                                 

6. Якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.                                                                                                                                                                                                 

7.Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до садочка саму, без супроводу дорослого. Увечері при залишенні дітьми дошкільного закладу вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.                               

 8. Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забрати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках доручення оформляється письмово.                                                                                                                                                         

9. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.                                             

10. Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

Про відрахування дитини з дошкільного навчального закладу

Згiдно з пунктом 12 Положення № 305 вiдрахування дитини з дошкiльного навчального закладу державної та комунальної форми власностi може здiйснюватися:

- за бажанням батькiв або осiб, якi їх замiнюють;

- на пiдставi медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливiсть її подальшого перебування у дошкiльному навчальному закладi даного типу;

- у разi несплати без поважних причин батьками або особами, якi їх замiнюють, плати за харчування дитини протягом двох мiсяцiв.

Адмiнiстрацiя дошкiльного навчального закладу зобов’язана письмово повiдомити батькiв або осiб, якi їх замiнюють, про вiдрахування дитини не менш як за 10 календарних днiв. 

Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти.

Про збереження місця за дитиною в дошкільному закладі

Відповідно до ст.11, розділу ІІІ Положення про дошкільний навчальний заклад, що затверджене постановою КМ України №305 від 12 березня 2003 року за дитиною, що зарахована у ДНЗ зберігається місце у таких випадках:

на час її хвороби;

на час карантину в ДНЗ;

на час санаторного лікування;

на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють;

на час літнього оздоровчого періоду (75 днів).

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 1022 "Про внесення змін до Положення про заклад дошкільної освіти" передбачені певні зміни.

В умовах воєнного стану в державних (комунальних) закладах дошкільної освіти для тимчасово відсутніх дітей можуть створюватися окремі різновікові групи з метою збереження місця здобуття дошкільної освіти.

Вихованці, які були вимушені змінити задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) та/або залишити попереднє місце здобуття дошкільної освіти, в умовах воєнного стану за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини переводяться на період їх відсутності до складу окремої різновікової групи державних (комунальних) закладів дошкільної освіти.

У разі втрати зв’язку з батьками або іншими законними представниками дитини, яка не відвідує заклад дошкільної освіти протягом двох місяців, таку дитину наказом керівника державного (комунального) закладу дошкільної освіти переводять до складу окремої різновікової групи до закінчення або скасування воєнного стану.

Один з батьків або інший законний представник дитини може подати заяву про переведення дитини до складу окремої різновікової групи за допомогою будь-яких засобів зв’язку.

На вивільнені місця у групах, що функціонують, відповідно до кількості переведених дітей до складу окремої різновікової групи наказом керівника державного (комунального) закладу дошкільної освіти зараховуються діти у порядку черговості надходження заяв про зарахування.

У разі повернення вихованця до задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини наказом керівника державного (комунального) закладу дошкільної освіти такого вихованця переводять із складу окремої різновікової групи до складу групи, що функціонує, відповідно до віку.

У разі повернення вихованців, зазначених в абзаці другому цього пункту, та відсутності вільних місць у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти засновник за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини забезпечує переведення дитини, зазначеної в абзаці п’ятому цього пункту, до іншого державного (комунального) закладу дошкільної освіти.