Поради батькам

У сучасних умовах розвитку дошкільної освіти важливим педагогічним завданням є налагодження високоефективної взаємодії з батьками. Педагогічний колектив практикує інтерактивні форми роботи із сім’єю: семінари-практикуми, консультації – діалоги, прес-конференції, бесіди за круглим столом.

 

 


Батьківські куточки кожної вікової групи інформують батьків про життя дітей в дошкільному закладі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Куточок психолога
Медичний вісник
Поради вчителя-логопеда
Національні символи України
Завдання патріотичного виховання дошкільників

 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

В закладі діє служба Психолого-педагогічного супроводу батьків майбутніх першокласників Мета. Розвивати готовності батьків до шкільного навчання дітей, сприяти оптимізації процесу сімейного виховання, об'єднанню дітей і батьків. Формувати довірливі взаємовідносини в родині. Спонукати батьків до розуміння неприпустимості порівнювати свою дитину з другими дітьми; відкривати сильні і слабкі сторони дитини і враховувати їх у вирішенні завдань виховання, проявляти щиру зацікавленість в діях дитини і бути готовим до емоційної підтримки.

Основні завдання психолого-педагогічного супроводу батьків:

1. Підготувати батьків до прийняття нової соціальної позиції дитини-позиції школяра.

2. Підвищити відповідальність батьків за виховання і розвиток дітей.

З. Сприяти зниженню рівня тривожності батьків перед вступом дітей до школи.

4. Познайомити батьків із элементами педагогічної діагностики окремих сторін готовності дитини до шкільного навчання, розвивати знання і уміння, пов'язані з формуванням різних аспектів готовності до школи в умовах сім'ї.

5. Розвивати усвідомленість педагогічної дії батьків на дітей в процесі повсякденного спілкування.

6. Навчити батьків вирішувати психологічні і педагогічні проблемні ситуації, пов'язані з підготовкою і навчанням дітей в школі.

ПОРАДИ ЛОГОПЕДА

У світі звуків
Наше мовлення складається із звуків. Правильно вимовляти звуки рідної мови дитина має навчитися до школи. Важливим завданням мовленнєвого розвитку дітей є виховання звукової культури мовлення. Поняття звукової культури мовлення досить складне і широке, воно містить цілий ряд важливих компонентів: чітку артикуляцію звуків рідної мови, фонетичну і орфоепічну правильність мовлення, правильне мовленнєве дихання, силу голосу, темп і тембр мовлення, інтонаційні засоби виразності (наголос, логічні паузи, ритм), фонематичний слух. У дошкільному віці простежується неправильна вимова дитиною звуків. Це цілком закономірне явище. Але більшість дітей не може самостійно опанувати правильну звуковимову, отже, потребує допомоги дорослих. Не всі батьки приділяють цьому серйозну увагу. Деякі вважають, що настане час, і дитина сама навчиться говорити. Якщо ж малюк продов¬жує і за рік-два говорити з помилками, вони дивуються: «Чому ж ти досі не навчився говорити правильно?» Допомогу дітям із серйозними вада¬ми мовлення надають спеціалісти — вчителі-логопеди. Щоб своєчасно виправити звуковимову дітей, батьки мають знати ті вади, які найчасті¬ше зустрічаються у дошкільному віці. Розрізняють такі види неправиль¬ної вимови: пропуск звуків, заміна звуків, спотворення звуків. Чиста і правильна звуковимова залежить від багатьох чинників. Значну роль відіграють індивідуальні особливості дитини, стан її психічного розвитку. Недоліки вимови звуків можуть бути зумовлені пошкодженням центрального або периферійного відділів мовленнєвого апарату внаслідок інфекційних хвороб або вроджених вад. У таких випадках потрібне втручання ще й спеціалістів-лікарів. Послідовна і систематична робота з дитиною над формуванням звуковимови сприятиме своєчасному виправленню мовленнєвих вад, досягненню на кінець дошкільного віку чіткої вимови усіх звуків рідної мови.

Поради батькам

 • Не повторюйте за дитиною неправильної вимови звуків.
 • Розмовляйте з дитиною, правильно вимовляючи слова.
 • Своєчасно виправляйте неправильну звуковимову дитини.
 • Якщо мовлення вашої дитини нечітке і незрозуміле для оточення, зверніться до вчителя-логопеда.

  За законами граматики

  Оволодіти граматичною будовою мовлення означає навчитися пра-вильно вживати відмінкові закінчення слів, дієслівні форми та їх ви-дозміни, суфікси, префікси, узгоджувати іменники з іншими частинами мови в роді, числі та відмінку, правильно будувати речення, додержуючи відповідного порядку слів у ньому, вживати прийменники, сполучники, будувати складнопідрядні і складносурядні речення. З раннього віку дитина має засвоїти граматичні значення слів рідної мови, без цього вона не може розуміти мовлення. Щоб дитина засвоїла граматично-правильне мовлення — дорослі мають правильно говорити.

  Найтиповіші помилки у мовленні дітей такі:
 • граматичні помилки словотворення;
 • граматичні помилки у словозміні;
  Граматичні помилки у дитячому мовленні — це закономірне явище в процесі засвоєння мови, і причинами їх є вплив неправильного мов¬лення оточення, педагогічна занедбаність мовлення. Граматичні помилки у мовленні дітей потрібно одразу виправляти.

  Поради батькам

 • Постійно стежте за правильністю мовлення дітей.
 • Своєчасно виправляйте граматичні помилки.
 • Не втручайтесь у дитячі розповіді, спочатку вислухайте дитину, а потім виправляйте помилку.
 • У двомовних сім'ях завжди звертайте увагу на те, якою мовою говорить ваша дитина, виправляйте помилки двомовності.

  Майбутній першокласник повинен знати відповіді на такі питання:

 • Як твоє прізвище, ім'я та по батькові?
 • Скільки тобі років, скільки виповниться в наступному році?
 • Як звуть маму і тата?
 • Ким і де працюють твої батьки?

  ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ №2

  Про булінг
  Корисна інформація

 • Про булінг
 • Подбайте про безпеку вашої дитини
 • Мовлення дорослих
 • Розвивайте малюка
 • Як навчити дитину вчитися
 • Навчайте дітей економіки (дохід сім'ї, послуги, електрика, молоко)
 • "ВзаємоДія": новий безплатний ресурс із порадами доступний для батьків дошкільнят

 

 

ПА'МЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ №3

Протидія торгівлі людьми

 

 

 

 

 

Пам'ятка для батьків № 4

 

Як знизити ризик інфікування коронавірусом

 

 

 

 

50 обов'язкових завдань для дошкільника на карантин

 http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3zy3N7o-O7rkDSB6bHbj03lDunBek2nHpfM6NmV_uiLHOculb5KIvzCv

Чим займатися з дітьми під час карантину: топ-5 веселих розваг

https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/?fbclid=IwAR2JJE46DLafqB6_51jN83x7G_fgQTtIiKrTSzulOUQOUrsWNk0GIEYRNWI

55 енергійних ігор та розваг для дітей вдома

https://osvitanova.com.ua/posts/3565-55-enerhiinykh-ihor-ta-rozvah-dlia-ditei-vdoma-adzhe-karantyn-ne-zhart?fbclid=IwAR2E4dd9avh3ikxWDWryl_zXpGKVr1wjIZCeAe63By9y-3Vt-eHjMchC-wg

Розвиваючі ігри-вікторини для дітей 3-5 років

https://www.youtube.com/watch?v=ksUyX3TCfwk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eLa6TJJLYWNq3BC7dnjJe3-T00dVi6glwbAMwGNAi8yE7kDAS47lj1aQ&app=desktop#menu

Завдання для дошкільників

a/worksheets/tag-detsad/?fbclid=IwAR1HF5mMHLOFl9YTGCpbYnpncFIg6ccVkU3a8YFiAOPZ2JxoOsE4-jtslEs

13 позитивних мультиків для малечі

https://zatyshok.net.ua/5891/?utm_source=facebook&utm_medium=tsikavekava&utm_campaign=posytyvnimultyky&fbclid=IwAR2hAyqy5Cw_cBm-GmIIl6i5HzhXuvNZBRSyGHokI_R4giFdiRFLZ6YGWn8

Сто нестандартних завдань для вашої дитини

https://osvita.ua/school/57607/?fbclid=IwAR38F3hp_Gk6qvwBhGsPIXByng4OUgCXRSDzA2EegSn9cjqFo4Tau8uCLiw