Методична робота

 

Виконання положень Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні вимагає від вихователів високого рівня соціально-педагогічної компетентності.

Методична робота закладу дошкільної освіти спрямована на:

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • підвищення педагогічної культури педагогів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 Принципи методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з вихователями;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
 • принцип допоміжно-регульованого контролю;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • принцип "я-повідомлень" у спілкуванні;
 • щоденна допомога;
 • випереджувальний характер методичної допомоги.

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

 • інструктивно-методичні наради;
 • педагогічні ради;
 • педагогічні читання;
 • педагогічні години;
 • семінари;
 • семінари-практикуми;
 • ділові ігри;
 • колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

 • методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;
 • робота творчих груп;
 • консультації.

Індивідуальні:

 • наставництво;
 • сомоосвіта;
 • взаємовідвідування;
 • робота над проблемними питаннями;
 • атестація.

Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:

 • забезпечення професійною інформацією;
 • організація методичної й науково-дослідної роботи ДНЗ;
 • підтримка експериментальної роботи педагогів в ДНЗ;
 • діагностика й аналіз освітнього процесу;
 • організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
 • допомога педагогам в підготовці до атестації;
 • організація підвищення кваліфікації;
 • допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
 • організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
 • допомога, та участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;
 • методична робота в проведенні відкритих заходів, професійних конкурсів.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу - є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку

 

Методична служба закладу сприяє єдності теоретичної та практичної готовності педагогів до реалізації виховних і навчальних функцій.