Нормативно-правове забезпечення

 

Конституція України
(про права дитини) Розділли ІІ стаття 52, 53
Прийнята на 5 сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р.
Конвенція про права дитини
Схвалена на 44 сесії Генеральної Асамблеї ООН (резолюція 44/26 від 20 листопада 1989 року, додаток)

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) від 12.01.2021

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) К., 2012-12-1 Закони України:

• Про освіту

• Про дошкільну освіту

• Про охорону праці

• Про дитяче харчування

• Про фізичну культуру і спорт

• Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України
Наказ Міністерства освіти і науки України № 616 від 02.07.2009р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009р за № 687/16703

Положення про логопедичні пункти системи освіти України
Наказ Міністерства освіти України від 13.05.93 N 135 Погоджено з МОЗ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1993 р. за N 59

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11 2010 № 1070 Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу 1. Загальні положення 1.1. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. [...]

Положення про дошкільний навчальний заклад
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305

Положення про заклад дошкільної освіти від 27.01.2021

Інструктивно-методичні листи:

Про здійснення соціально-педагогічного патронату
Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811

Про організацію короткотривалого перебування дітей в дошкільних навчальних закладах
Лист Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2005 № 1/9-431

Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку
Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 № 1/9-666
Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальном закладі.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002р. № 826

Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах
Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9 – 456

Про організацію національно – патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 1/9 – 396

Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній оздоровчий період
Лист Міністерства освіти і науки, молоді і сорту України від 16.03.2012 № 1/9 – 198

Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах
Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9 – 454

Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 № 1633

Періодичні видання
Журнали:

Дошкільне виховання, Вихователь-методист, Музичний керівник, Зростаємо разом, Палітра педагога, Джміль, Дошкільний навчальний заклад.
Газети: Бібліотека вихователя дитячого садка, Розкажи онуку, Дитячий садок, Дитячий садок Бібліотека.

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція. 1, 2 частини)
Київ 2014

У новому 2023/2024 навчальному році освітня діяльність ДНЗ №1 буде спрямована на реалізацію Державного стандарту дошкільної освіти та виконання нормативно-правових документів, що регламентують загальні критерії функціонування закладу дошкільної освіти. Організація освітнього процесу в закладі здійснюватиметься відповідно:

• Конституції України;

• Конвенції про права дитини (редакція від 20.11.2014);

Законів України:

• Закону України «Про освіту» (релакція від 16.01.2020);

• Закону України «Про дошкільну освіту» (редаеція від 16.07.2019);

• «Про охорону дитинства» (редакція від 09. 08. 2019);

• Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

• Про правовий режим воєнного стану (стаття 15 п. 44);

• Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

• Закону України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;

• Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86 про «Положення про заклад дошкільної освіти»;

• Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11. 2011 № 1341 (в редакції постанови КМУ від 12 червня 2019 р. № 509) «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»;

• Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

• Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція»;

• Наказу Державної служби якості освіти від 30.11.2020 №01-11/71 про «Методичні рекомендації з формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗДО»;

• Наказу МОН України від 28.09.2022 р. № 620-21 «Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти»»;

• Наказу МОН України від 19.10.2022 р. № 755-21 «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»»;

• Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;

• Концепції національного - патріотичного виховання дітей та молоді (редакція від 29. 07. 2019);

• Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку (редакція від 09.07.2020 р.);

• Концепції розвитку дошкільної освіти (проєкт - 2020);

• Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року (редакція від 25.05.2021);

• Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 19.05.2021 №474 - р);

• Листа МОН України від 16.03.2021 №1/9-448 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»;

• Листа МОН України від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»;

• Листа МОН України № 1/4428-22 від 25.04.2022 "Про методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти";

• Листа МОН України від 17.03.2022 №1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»;

• Листа МОН України від 22.06.2022 №1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»;

• Листа ДСНС України від 14.06.2022 №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»;

• Листа МОН України від 15.06.2022 №1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами».

• Листа МОН України від 20.06.2023 № 1/8820-23 «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»;

• Листа МОН України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Щодо планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»;

• Листа МОН України від 17.05.2023 №1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року»;

• Листа МОН України від 21.08.2023 № 1/12490-23 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році»;

• Листа МОН України від 31.05.2023 № 4/1798-23 «Про організацію діяльності закладів дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану»;

• Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

• Листа МОН України від 19.08.2011 №1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»;

• Листа МОН України від 29.03.2022 №1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;

• Листа МОН від 14.08.2023 № 1/12038-23 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році»;

• Листа МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»;

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 301-р «Про схвалення концепції безпеки закладів освіти»;

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234;

• Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

• Статуту закладу та інших нормативно-правових документів в сфері дошкільної освіти.