ФОРМИ РОБОТИ З ВИХОВАТЕЛЯМИ


Найпоширенішою формою роботи з вихователями є консультації. Різноманітність форм подачі інформації сприяють активізації розумової та практичної діяльності педагогів. Консультації-діалоги, консультації – ситуації, консультації – ілюстрації допомагають розкритися слухачам, реалізувати всі педагогічні функції.

№ п/п
Зміст роботи
форма проведення
Термін
Відповідальний

1

Технологія блочно-тематичного планування за принципом методичного конструктора

тематична консультація

вересень

вихователь - методист

Кушнір О.В.

2

Методи вивчення індивідуальних особливостей дітей

консультація - ілюстрація

жовтень

вихователь - методист

Кушнір О.В

3

Управлінська модельосвітнього середовища

консультація-діалог

листопад

інструктор з фізичної культури Клименко В.М

4

Організація роботи по розвитку впевненості в собі

консультація-ілюстрація

грудень

практичний психолог

Янголь Г.Я..

5

Музейна педагогіка в дошкільному навчальному закладі

консультація-полілог

січень

вихователь - методист

Кушнір О.В.

6

Формування самоставлення та сомосвідомостіу дітейдошкільного віку

тематична консультація

лютий

вихователь 1 категорії Хейфец Л.І.

7

Навчання дітей грамоти – важливий напрямок роботи вихователя

консультація-діалог

березень

вихователь - методист

Кушнір О.В.

8

Візуал, аудит, кінестетик – хто вони?

консультація-ситуація

квітень

практичний психолог

Янголь Г.Я.

9

Створення умов для забезпечення оздоровлення, збереження життя дітей та подальшого формування їхньої життєвої компетентності

консультація - діалог

травень

ст.. мед. сестра Лазаренко Т.М.,

вихователь - методист

Кушнір О.В.Логічним продовженням консультацій є семінари, які забезпечують методологічну підготовку вихователів, орієнтують в сучасних наукових досягненнях за певною проблемою.

У закладі дошкільної освіти створені умови для вдосконалення педагогічної майстерності молодих вихователів. У відведені методичні дні наставники запрошують педагогів-початківців освітньої діяльності.

Використання інтерактивних технологій навчання ( Брейн-ринг, Ерудит-шоу, Тренінг, Творча майстерня, Ігри , Світове кафе ) сприяє особистісному розвитку та самовизначенню вихователів нашого закладу, спонукає їх до творчих проявів та активізує педагогічне спілкування.В закладі проводяться як інноваційні так і традиційні інтерактивні методи.

Творча група впродовж двох років працює над проблемою організації розвивальної діяльності дітей за змістовою пізнавальною лінією базового компоненту дошкільної освіти.

Учасники творчої групи постійно поповнюють методичний кабінет розробками порад для вихователів, забезпечують колег рекомендаціями щодо проведення занять, дидактичних ігор з формування інтелектуальних здібностей дітей.

Педагогічна рада в дошкільному закладі керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного закладу. Вона цілеспрямовано розв’язує завдання, що стоять перед педагогічним колективом, визначає напрямки подальшої роботи.

Алгоритм ведення засідання педагогічної ради

Педагогічна рада ->

Організаційна частина ->

Актуалізація проблеми для педагогів ДНЗ ->

Колективна робота ->

Визначення конкретних та кардинальних шляхів розв’язання проблемного питання ->

Аналітична частина (виконання рішень попередньої педагогічної ради) ->

Заключна частина.


Самоосвіта в дошкільному закладі


Ігри - заняття для раннього віку, Подорож, Звідки беруться мікроби, Загартування, Доброта - найдорожчий скарб, Дракончик, Чарівник Перетворенко, Фантазери, Економічне виховання, Ігри з економічного виховання.