ФОРМИ РОБОТИ З ВИХОВАТЕЛЯМИ

Найпоширенішою формою роботи з вихователями є консультації. Різноманітність форм подачі інформації сприяють активізації розумової та практичної діяльності педагогів. Консультації-діалоги, консультації – ситуації, консультації – ілюстрації допомагають розкритися слухачам, реалізувати всі педагогічні функції.
№ п/п
Зміст роботи
форма проведення
Термін
Відповідальний

1

 Долікарська допомога у надзвичайних ситуаціях

тренінг

вересень

2022 

Марченко Л.А., сестра медична старша

2

Особливості організації освітньої роботи у 2022/2023 н. р.

консультація 

вересень 2022

Оксьом О.І., вихователь-методист

 

3

Психологічна підтримка дітей в укритті

педагогічна година

вересень

2022

Бабенко О.С., практичний психолог

4

Інноваційні технології в роботі з дітьми з ООП

консультація

жовтень

2022

Ющенко Л.І., вчитель-логопед 

5

Музика зміцнює здоров'я  консультація-демонстрація

листопад

2022

Король А.О., музичний керівник

6

Використання кінезіологічних вправ у роботі з дітьми

консультація-гра 

листопад

2022

Бабенко О.С., практичний психолог

7

Як оцінити освітнє середовище дитячого садка. Що враховувати під час самооцінення

консультація-порада

листопад

2022

Оксьом О.І., вихователь-методист

8

 Розвиваємо емоційний інтелект дошкільнят

 педагогічна година

 грудень 2022

 Бабенко О.С., практичний психолог

 9

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку                                       (за методикою К. Орфа)

консультація-показ  грудень 2022  Анцібор Т.В., музичний керівник
 10

Цікавий світ гри з LEGO

консультація-гра

січень

2023

 Лаврик А.І., вихователь
11 Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі

консультація

лютий 2023

Сидоренко Я.Ю., інструктор з фізичної культури

12

Ігри для розвитку зв'язного мовлення дитини

консультація - гра

лютий

2023

Ющенко Л.І., вчитель-логопед

13

Учимо дітей конструктивно вирішувати конфлікти

консультація-порада

березень

2023

Попович М.В., вихователь

14

Формуємо в дошкільників здоров'язбережувальну компетентність

консультація-діалог

березень

2023

Лаврик А.І., вихователь

15

Діти з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти консультація квітень 2023 Бабенко А.В., асистент вихователя

16

Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів закладу дошкільної освіти

консультація-бесіда

квітень 2023

Оксьом О.І., вихователь-методист

17

Безпека життєдіяльності дітей - основний аспект діяльності педагогів закладу педагогічна година травень 2023 Оксьом О.І., вихователь-методист

16

Оздоровлення та загартування дітей влітку

консультація-бесіда

травень

2023

Марченко Л.А., сестра медична старша


 

Логічним продовженням консультацій є семінари та семінари-практикуми, які забезпечують методологічну підготовку вихователів, орієнтують в сучасних наукових досягненнях за певною проблемою.У закладі дошкільної освіти створені умови для вдосконалення педагогічної майстерності молодих вихователів. У відведені методичні дні наставники запрошують педагогів-початківців відвідати різні форми освітньої діяльності.

.
.

Використання інтерактивних технологій навчання (брейн-ринг, ерудит-шоу, тренінг, творча майстерня, ігри, світове кафе, квести, майсер-класи, ділові ігри, коучинг, рефлексія) сприяє особистісному розвитку, самовизначенню та вдосконаленню вихователів нашого закладу, спонукає їх до творчих проявів та активізує педагогічне спілкування.
В закладі проводяться як традиційні, так й інноваційні форми роботи з педагогами.

 

 

 

Творча група впродовж двох років працює над проблемою: "Роль народної педагогіки у вихованні патріотизму дошкільників"

Учасники творчої групи постійно поповнюють методичний кабінет посібниками, розробками порад для вихователів, забезпечують колег рекомендаціями щодо організації та проведення різних форм роботи з дітьми та батьками.

Педагогічна рада в дошкільному закладі керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного закладу. Вона цілеспрямовано розв’язує завдання, що стоять перед педагогічним колективом, визначає напрямки подальшої роботи.

Три рази на рік з педагогами проводяться психолого-педагогічні консиліуми: 

  • "Психолого-педагогічний супровід дітей групи з порушенням мови"
  • "Адаптація дитини до умов дошкільного закладу"
  • "Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі"