Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за квітень 2020 року

Напрямок використання Бюджет
Державний бюджет Місцевий бюджет Позабюджетні кошти
Заробітна плата з нарахуваннями   342500,27  
Придбання матеріалів: 0 3780,00 0,00
Хлорель (дез.засобів)   3780,00  
       
Медикаменти      
Послуга гарячого харчування     1311,25
Послуги в т.ч. 0 2344,31 0
вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги   2344,31  
       
Відрядження      
Оплата за теплопостачання   29336,92  
Оплата за водопостачання   472,68  
Оплата за електроенергію   6006,68  
Оплата за газопостачання      
Інші видатки      
Разом: 0,00 384440,86 1311,25